Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

O¶rodek dla Cudzoziemców w Lublinie

Lublin
Wrońska 5E
20, 327

Telefon: 0-81 745-70-48
Fax: 0-81 745-70-48

Pracownik: Violetta Kędzierska

W O¶rodku przebywa obecnie ok. 240 osób. O¶rodek znajduje się na dzielnicy Bronowice. Na terenie O¶rodka pracuje 50 wolontariuszy Centrum Wolontariatu w Lublinie, którzy na podstawie porozumienia z Urzędem ds. Cudzoziemców prowadz± ¶wietlicę integracyjn± dla dzieci.