Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Lublin Wielokulturowy
2012-05-25

Wielokulturowy Lublin to artystyczna prezentacja mniejszo¶ci narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych. Czy wiesz, że w Lublinie jest Centrum Islamu? Co mówi Ci nazwa Jeszywas Chachmej Lublin? Chciałby¶ nauczyć się tańca romskiego albo posłuchać białoruskich pie¶ni? A może nigdy nie kosztowałe¶ czeczeńskiej chałwy? To wszystko możesz poznać podczas festiwalu Wielokultutrowy Lublin. W ramach projektu: koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, zwiedzanie oraz spotkania edukacyjne. 
Nie zabraknie również akcentów kulturalnych z krajów uchodĽców.
Spotkajmy się więc:
27 maja (niedziela)
g. 17.00 – „Nuty Narodów” / plac Litewski
-          zespół białoruski – muzyka białoruska
-          Kombo i zespół – muzyka afrykańska
-          Gwiazdy Czeczenii – muzyka czeczeńska
-          Szolem – muzyka klezmerska
28 maja (poniedziałek)
wykłady / sala UMCS
- „Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze” - spotkanie z dramaturgi± białorusk±, prezentacje ksi±żek
- koncert Tatsiany Belanohayej
- „Kultura islamska” - wykład
- „Akcja burzenia cerkwi” – prezentacja ksi±żki
- warsztaty wycinanki białoruskiej
- 14.15 - rozmowa o Czeczenii– prowadzenie Lida Khamzatova
(projekcja filmu)
Pełny program imprezy dostępny na stronach CK Lublin.
(za CK Lublin)