Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Dzień UchodĽcy już wkrótce!
2012-06-12

    Wielbiciele czeczeńskiej chałwy i lezginki niech rezerwuj± niedzielne popołudnie – 17 czerwca w centrum Lublina odbęd± się obchody ¦wiatowego Dnia UchodĽcy, którego głównymi bohaterami będ± uchodĽcy z Kaukazu. Ale tego dnia nie zabraknie kolorów i akcentów z innych stron ¶wiata, bo cudzoziemcy, którzy musieli opu¶cić swój kraj w obawie przed prze¶ladowaniami, reprezentuj± wiele nacji.
Na terenie przyszłego kompleksu Alchemia (ul. ¦więtoduska) w niedzielę od 14.00 będzie można spotkać cudzoziemców, żyj±cych na terenie Lubelszczyzny, ogl±dać wystawy fotograficzne i stoiska z różnych stron ¶wiata, a także podziwiać występy na scenie.
 Zaprezentuj± się młodziutkie tancerki – „Gwiazdy Czeczenii” oraz czeczeński męski zespół wokalny. Główn± gwiazd± będzie Mariusz Migałka (wykonawca, wraz z Czeczenk± Zair±, piosenki „W drodze”, która powstała w ramach polsko-czeczeńskiego projektu) i jego zespół Mr. Hyde.
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci oraz fanów sztuk walki MMA.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00, wstęp wolny.

Patronat nad obchodami Dnia UchodĽcy w Lublinie objęło Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. UchodĽców.

*
¦wiatowy Dzień UchodĽcy to ¶więto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku, aby przypominać ¶wiatu o losie uchodĽców, ich prawach - i marzeniach. ¦więto ma pomóc obywatelom państw, gdzie trafili uchodĽcy, bardziej otworzyć się na ich problemy ale też na bogactwo, jakie ze sob± przynosz±. 

W Lublinie co roku obchody tego dnia przygotowuje Centrum Wolontariatu, przy którym działa program na rzecz uchodĽców.

Według Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. uchodĽc± jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i żywi uzasadnion± obawę przed prze¶ladowaniem we własnym kraju z powodu swojej rasy, religii, narodowo¶ci, pogl±dów politycznych lub przynależno¶ci do okre¶lonej grupy społecznej.
Fot. M.Niećko dla Centrum Wolontariatu
m.j.

Dzień UchodĽcy w Lublinie realizowany jest przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.
Partnerzy: