Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

MARIUSZ MIGAŁKA&ZAIRA –„W DRODZE” Official Video :)
2012-07-11Z rado¶ci± informujemy, że uwolnili¶my w sieci teledysk do polsko-czeczeńskiej piosenki „W drodze” wykonywanej przez Mariusza Migałkę i Zairę. Zapraszamy do ogl±dania, a kto potrafi, może i ¶piewać!
Piosenka „W drodze” to prawdopodobnie pierwszy i jedyny polsko-czeczeński muzyczny projekt w Polsce.
Współwykonawca piosenki, Mariusz Migałka, to lider lubelskich zespołów Circle of Bards i Mr. Hyde. Zespół Circle of Bards gra muzykę folkowo-popow±, inspiruj±c± się tradycj± muzyki irlandzkiej, za¶ Mr. Hyde reprezentuje mocniejsze, rockowe brzmienia.
Czeczenka Zaira nie jest profesjonalnym muzykiem: musiała przerwać edukację muzyczn± w rodzinnym kraju i uciekać w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Znalazła je w Lublinie.
Marcin W±sowski, autor tekstu, reżyser i aktor zwi±zany z lubelskim Teatrem ITP i kabaretem ¦wierszczychrz±szcz, wyja¶nia, że utwór mówi o szukaniu domu i tęsknocie za wolno¶ci± ludzi, którzy zostali pozbawieni ojczyzny. - Każdy z nas, Polak czy Czeczen, jest podobny. Mamy swoje drogi, którymi chcemy pod±żać ku wolno¶ci, spełnieniu marzeń – mówi.
Autor muzyki, Mariusz Ostański, pracował wcze¶niej nad muzyk± do filmu dokumentalnego o Czeczenii. Skomponowana przez niego piosenka w warstwie muzycznej ł±czy tradycyjn± melodię kaukask± ze współczesnym brzmieniem pop.
Piosenkę „W drodze” można pobrać ze strony Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl/lublin
http://www.wolontariat.org.pl/repository/RCW%20Lublin/2012/W%20drodze%20Mariusz%20MigaENka%20&%20Zaira.mp3
Piosenka i teledysk powstały w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców”, realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie, finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa oraz ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu w Lublinie.