Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

"Partnerstwo rodzin" nad jeziorem
2012-07-23

Polskie i czeczeńskie rodziny wyjad± wspólnie nad jezioro, by zawi±zać „partnerstwo rodzin”. Ta ¶cieżka wolontariatu ma pomóc cudzoziemcom wyizolowanym w polskiej rzeczywisto¶ci znaleĽć wsparcie i lepiej poznać przyjmuj±c± ich społeczno¶ć. W weekend 28-29 lipca grupa ok.50 osób, dorosłych i dzieci, spotka się nad Piasecznem.
 
Dwudniowe spotkanie warsztatowo-integracyjne dla całej grupy pozwoli na zawi±zanie relacji na neutralnym gruncie oraz zdobycie podstawowej wiedzy o krajach pochodzenia uchodĽców i realiach, w których żyj± mieszkańcy społeczno¶ci przyjmuj±cej. Rodziny uczestnicz±ce w działaniu wzajemnie się poznaj± i zaplanuj± serie kolejnych spotkań formalnych i nieformalnych. W ramach całego projektu odbęd± się trzy edycje takich spotkań.
 
Następne, czterodniowe, zaplanowano w sierpniu. Będzie to wyjazd edukacyjno-integracyjny dla polskich i uchodĽczych rodzin. Podczas wyjazdu cudzoziemcy i Polacy wezm± udział w warsztatach pt. „Edukacja wielokulturowa - rodzina w procesie akceptacji i integracji społecznej uchodĽców”. Będzie także czas na wspólny odpoczynek, zabawy, przygotowanie posiłków, opiekę nad dziećmi.
 
Partnerstwo rodzin realizowane jest w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa oraz ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu w Lublinie.