Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Partnerstwo rodzin - odsłona pierwsza
2012-07-31

Za nami pierwsze spotkanie warsztatowo – zapoznawcze grupy polskich i czeczeńskich rodzin, które rozpoczęły wspólnie ¶cieżkę „Partnerstwa Rodzin”. W pięknych okoliczno¶ciach przyrody, nad jeziorem Piaseczno, niedaleko od Poleskiego Parku Krajobrazowego spotkali się po raz pierwszy, aby poznać się i przełamać pierwsze lody. Podczas zajęć warsztatowych mieli okazję do zadawania pytań dotycz±cych odmiennej kultury, zwyczajów czy religii, szukali też punktów wspólnych dla obu narodowo¶ci, odnajdywali podobne problemy i rado¶ci codziennego życia.

 Jak zwykle najszybciej zintegrowali się najmłodsi, wspólne rysowanie, gra w piłkę i pluskanie się w jeziorze okazały się doskonał± zabaw± i ¶wietnym sposobem na zawi±zanie przyjacielskich relacji. To dopiero pierwsze z serii spotkań rodzin, pomysłu na integrację zapocz±tkowanego przez Centrum Wolontariatu w 2010 roku w ramach projektu „Inny nie znaczy obcy”. Przed nami jeszcze wspólny czterodniowy wyjazd i seria krótkich spotkań „przy herbacie”. Mamy nadzieję, że po zakończeniu serii animowanych przez trenerów spotkań między zaproszonymi do projektu rodzinami zrodzi się naturalna więĽ, która pozwoli na kontynuowanie zawartych znajomo¶ci. Zobacz galerię tutaj

Działanie zostało zorganizowane przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.

a