Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Dzień Dziecka do trzech razy sztuka
2012-07-02

Dzień Dziecka do trzech razy sztuka
Inaczej niż w przysłowiu każdy z trzech razów był równie udany, choć każdy inny, bo w każdej z imprez przygotowanych z okazji dziecięcego ¶więta uczestniczyły inne ekipy.
 
¦więtowanie swojego dnia mali cudzoziemcy rozpoczęli w Lublinie w gronie kilkuset dzieci zaproszonych 31 maja na festyn przez Miejski O¶rodek Pomocy Rodzinie do „Pogodnego Domu”.
 
Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji – m.in. malowanie twarzy, turnieje sportowe, pokazy policyjne i strażackie. Festyn pod hasłem „Nasz wspólny ¶wiat” miał na celu zatarcie różnic kulturowych i integrację dzieci cudzoziemskich z polskimi.
 
W organizację pikniku wł±czyły się organizacje społeczne, ale też pojedyncze osoby. Na scenie można było zobaczyć Joannę Lipę, mistrzynię ¶wiata w taekwondo, zespół Gwiazdy Czeczenii,
a piłkarze Motoru Lublin rozegrali z dziećmi mecz.
 
Bardziej kameralny wymiar miał festyn, który odbył się 1 czerwca w o¶rodku recepcyjnym
w Białej Podlaskiej. Jednak i tym razem nie zabrakło dobrej zabawy, zorganizowanej przez liczn± ekipę miejscowych wolontariuszy, współpracuj±cych stale z o¶rodkiem. Były zabawy ruchowe, gry i konkursy oraz poczęstunek i podarunki.
 
Ostatnim etapem ¶wi±tecznego szaleństwa był festyn w O¶rodku dla Cudzoziemców w Kolonii Horbów 10 czerwca. Tu także licznie stawili się wolontariusze w większym niż zazwyczaj składzie i zapewnili dzieciom pyszn± zabawę przy muzyce.
Biała Podlaska 1.06.2012
Biała Podlaska 1.06.2012
Kolonia Horbów 10.06.2012
Kolonia Horbów 10.06.2012
kolonia Horbów 10.06.2012
Działanie zostało zorganizowane przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.