Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Zaproszenie na ¦wiatowy Dzień UchodĽcy w Lublinie
2014-06-14

Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza do udziału w Wielokulturowej Imprezie Plenerowej z okazji obchodów ¦wiatowego Dnia UchodĽcy. Wydarzenie pod hasłem „Razem i blisko siebie” odbędzie się w niedzielę 15 czerwca w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Pocz±tek o godz. 15.00

W programie:

  • występy: dziecięcego zespołu „Gwiazdy Czeczenii”, czeczeńskiego zespołu wokalnego, bębniarskiego zespołu dziecięcego z O¶rodka dla Cudzoziemców w Lublinie – Lamanan Bierzałoj – Górskie Wilki;
  • pokaz MMA w wykonaniu cudzoziemców;
  • animacje dla dzieci;
  • wystawa fotografii o tematyce uchodĽczej;
  • smaki Kaukazu;
  • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wszystkie dzieci maj± marzenia…”
  • gest solidarno¶ci z uchodĽcami;
  • koncert: Sylwia Lasok i Marcin Kisiel.

W obchodach organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie wezm± udział mieszkańcy O¶rodków dla Cudzoziemców z Lublina, Kolonii Horbów, Bezwoli i Białej Podlaskiej.

W ramach „Gestu solidarno¶ci z uchodĽcami” chcemy pokazać, że uważamy uchodĽców mieszkaj±cych w mie¶cie i regionie za naszych s±siadów i chcemy dla nich znaleĽć miejsce po¶ród nas. Aby to zamanifestować, zaproponujemy zaproszonym go¶ciom i uczestnikom festynu, by pozwolili uwiecznić się wraz z członkiniami zespołu „Gwiazdy Czeczenii” na wspólnym „portrecie rodzinnym”. Fotografie umieszczone zostan± na fanpage’u Centrum Wolontariatu na Facebooku.

¦wiatowy Dzień UchodĽcy to ¶więto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku, aby przypominać ¶wiatu o losie uchodĽców, ich prawach – i marzeniach. ¦więto ma pomóc obywatelom państw, do których trafili uchodĽcy, bardziej otworzyć się na ich problemy ale też na bogactwo, jakie ze sob± przynosz±.

Dzień UchodĽcy w Lublinie realizowany jest przez Centrum Wolontariatu pod patronatem UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. UchodĽców) w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.
Działanie zostało zrealizowane przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.