Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.



Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Wspólny rok Partnerstwa Rodzin
2014-06-30

Partnerstwo polskich i czeczeńskich rodzin dzi¶ podsumowało swoj± roczn± współpracę. Z racji na rozpoczynaj±cy się dla muzułmanów Ramadan, okres miesięcznego postu, życzyli¶my naszym Przyjaciołom dobrego czasu na pojednanie i dobre uczynki. Tych dzisiaj nie brakowało w budowaniu dialogu. Razem powitali¶my też wakacje. Go¶cili¶my w Stajni Drwal. Nie zabrakło więc kontaktu z przyrod±, wspólnych rozmów i gestów solidarno¶ci, wobec jednego z polskich kolegów, który przebywa w szpitalu. Dziękujemy za to spotkanie!




















Działanie zostało zrealizowane przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.