Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Razem w walce rasizmem, ksenofobi± i dyskryminacj±

2014-04-30
W Poniatowej, w hotelu „Słowik” 28 i 29 kwietnia odbyło się szkolenie „Budowanie koalicji i partnerstw na rzecz walki z rasizmem, ksenofobi± i dyskryminacj±. Tworzenie projektów. Praca metod± projektu”. 
Kolejne warsztaty Gwiazd Czeczenii za nami

2014-04-03
Nie trzeba być piłkarskim kibicem, by wiedzieć, że podstaw± dobre drużyny jest zgranie osób, które j± tworz±. Tylko dzięki porozumieniu, współpracy i zgraniu zespół może osi±gać sukcesy. Zasada ta dotyczy wszystkich zespołów, nie tylko tych piłkarskich.Wiedz±, jak pomagać uchodĽcom

2014-03-17

Procedury starania się cudzoziemców o ochronę międzynarodow±, formy dostępnej pomocy, modele programów integracyjnych i specyfikę pracy z dziećmi w ¶rodowisku wielokulturowy – z takimi zagadnieniami zmierzyli się wolontariusze z programu pomocy uchodĽcom podczas dwudniowego szkolenia.
Partnerstwo w Górach ¦więtokrzyskich

2014-02-06

Piękna górska kraina, pełna ¶niegu i lodu, ugo¶ciła uczestników Partnerstwa Rodzin na przełomie stycznia i lutego. To było ostatnie spotkanie wyjazdowe tej edycji, przed grup± jeszcze trzy stacjonarne spotkania.
"Bo byłem przybyszem a przyjęli¶cie mnie..." (MT 25, 35)

2013-12-24


Dziękujem za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz drugiego człowieka, wasze zaangażowanie i wsparcie. Składamy równocze¶nie serdeczne życzenia pięknych ¦wi±t Bożego Narodzenia.

Koordynator i Rada Programowa.
Międzykulturowe spotkania w szkołach

2013-12-21

"Edukacja międzykulturowa w najszerszym znaczeniu to wiedza o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach, procesach społecznych.
Edukacja międzykulturowa opowiada się za wzajemnym wzbogaceniem się różnych kultur, odrzucaj±c sterowanie i kontrolę istnienia obok siebie. Celem jest wnikanie w istotę kultur i wzajemne porównywanie i odnoszenie, co wzmacnia własn± tożsamo¶ć i pozwala na kształtowanie umiejętno¶ci odpowiedzialnego tworzenia i modelowania własnej kultury z jednoczesnym nabywaniem postawy tolerancji i uznania dla innych kultur" 1.
Weekend z „Partnerstwem Rodzin”

2013-12-16
Weekend 14-15 grudnia min±ł pod znakiem ¶wi±tecznych spotkań polskich i czeczeńskich rodzin mieszkaj±cych na terenie Lublina.Andrzejkowo - mikołajkowy czas

2013-12-09

Za nami czas beztroskich zabaw
i mikołajkowych prezentów. Wolontariusze Programu Pomocy UchodĽcom nie zapomnieli o swoich podopiecznych także tym razem.
Wydarzenie bez precedensu. Tytuł Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny 2013 przypadł s. Anafridzie Biro i Joannie Skałbie. Gratulujemy!

2013-12-09

Gala Wolontariatu, organizowana co roku w okolicy 5 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, to dobra okazja, by pokazać ciekawe, warto¶ciowe, potrzebne inicjatywy z całego regionu. To też dobra okazja, by się spotkać i po¶więtować, bo w codziennej posłudze zwyczajnie nie ma na to czasu. W tym roku spotkali¶my się 4 grudnia w Teatrze Andersena.
.
Twoja ksi±żka w nowym miejscu

2013-10-31