Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Prawie gotowi!

2012-05-01

   Już za nami casting przed kamerami w siedzibie TVP Lublin, mali aktorzy znaj± już swoje role i pilnie przyswajaj± teksty. A na dobry pocz±tek długiego majowego weekendu, czyli 28 kwietnia odbyła się próba generalna przed kręceniem filmu o złotej kaczce.
Warsztaty naszych Gwiazd

2012-04-30
Za nami owocny weekend. Pogoda na zamówienie, u¶miechy na twarzach, pozytywna energia spakowana do torby. Z tego musiało wyj¶ć co¶ twórczego.Czas na koalicję

2012-04-23

Nauczyciele, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarz±dowych oraz pracownicy O¶rodków dla Cudzoziemców, blisko 20-osobowa grupa z Lublina, Kolonii Horbów, Zalesia i Białej Podlaskiej spotkała się w dniach w dniach 20-21 kwietnia w Nałęczowie w ramach koalicji osób na co dzień w swojej pracy stykaj±cych się z uchodĽcami. Spotkali¶my się  by lepiej poznać zagadnienia zwi±zane z uchodĽstwem, a także wypracować strategię współpracy między organizacjami i instytucjami w obszarze wsparcia uchodĽców w procesie integracji.
UchodĽcy na antenie radia eR

2012-04-14

Mam na imię Khazman, mam 15 lat. Mam na imię Adam, mam 11 lat... W trosce o swoje życie uciekli¶my ze Ojczyzny. Trafili¶my do Polski... Tak zaczyna się zapowiedĽ nowej audycji "Bo byłem przybyszem...", która od najbliższej niedzieli (15 kwietnia), po godzinie 18.00 będzie emitowana na antenie lubelskiego radia eR. Audycja wyj±tkowa - o uchodĽcach i prowadzona przez uchodĽczynię.
Nasz głos w sprawach uchodĽców

2012-03-30

   Za nami kolejne spotkanie grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji. Obradom grupy przewodniczy przedstawiciel Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W pracach grupy uczestnicz± również przedstawiciele lubelskiego Centrum Wolontariatu.
Multimedialna legenda

2012-03-27

   Trwaj± intensywne prace w ramach projektu „W krainie legend i multimediów. Edukacja dzieci uchodĽców poł±czona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego”. Ponad trzydziestu młodych adeptów sztuki aktorskiej z Polski i Czeczenii miało szanse wzi±ć udział w castingu do „Legendy o złotej kaczce” w TVP Lublin. A nie było to wcale takie proste…
Szkolimy się

2012-03-19

   Jak wygl±da procedura starania się o status uchodĽcy? Co to jest szok kulturowy?  Dlaczego tak istotna jest obecno¶ć wolontariuszy w O¶rodku dla Cudzoziemców? Co zrobić, aby utrzymać dyscyplinę i przeprowadzić ciekawe zajęcia dla dzieciaków?  
Smykowy Bal Karnawałowy

2012-02-29

    W pewn± sobotę, a było to 20 lutego, zwykła lubelska restauracja, zmieniła się w miejsce przedszkolnych zabaw. A wszystko za spraw± wolontariuszy, którzy tę zabawę zorganizowali i zaprosili rodziny z O¶rodka dla Cudzoziemców w Lublinie.
Wiosenna rekrutacja tuż tuż!

2012-02-24
      Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza na Wiosenn± Rekrutację do programów wolontariackich. Spotkania informacyjne już 28 i 29 lutego, godzina 20:00, Aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS.Zapraszamy!Akademia integracji

2012-02-20

    Projekt "W krainie legend i multimediów. Edukacja dzieci uchodĽców poł±czona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego" nabiera rozpędu!