Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działających przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku łączy swoje siły by pomagać uchodźcom w ramach programu „Pomocy Uchodźcom”.

W lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, każdego dnia dają nadzieję, pokazują czym jest polska solidarność i ludzka gościnność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiarują swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymują coś wyjątkowego – prawdziwą radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracują w grupach, co sprawia, że nabierają umiejętności pracy w zespole, uczą się współodpowiedzialności za siebie i innych, a w chwilach kryzysu są dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

2008-03-31 O Projekcie EDI — O Partnerstwie na Rzecz Uchodźców

  Projekt “Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców” (EDI), realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, w temacie I - “Wsparcie integracji społecznej i na rynku pracy osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy”. Jego głównym celem są oparte na modelu pre-integracji, innowacyjne działania na rzecz zapewnienia osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, wszelkich informacji i umiejętności, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej egzystencji w polskiej rzeczywistości oraz sprzyjających ich integracji w polskim społeczeństwie. W tym celu powołane zostało Partnerstwo, łączące organizacje oraz instytucje krajowe i zagraniczne, które połączyły swoje doświadczenie i wiedzę dla wspólnego osiągnięcia celów projektu. Administratorem projektu jest Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a partnerami m.in. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszenie Młodzieży "Arka" w Radomiu. 

W ramach projektu, w Lublinie pomocą uchodźcom z Czeczenii, zajmuje się blisko 60-osobowa grupa ochotników działających przy Centrum Wolontariatu i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. W Ośrodku dla Cudzoziemców przy ul. Wrońskiej, wolontariusze prowadzą m.in. świetlicę integracyjną dla dzieci uchodźców i lekcje języka polskiego dla dorosłych mieszkańców. Uczą, jak odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Organizują także działania, sprzyjające wzajemnemu poznaniu się dwu różnych narodowości, kultur i religii. Uzupełnieniem zajęć językowych są wizyty w teatrze, filharmonii, a nawet na meczu piłki nożnej czy torze żużlowym. Pomysłów na motywowanie do nauki języka jest wiele - znajdują je sami wolontariusze. Czasem są to też spotkania w kuchni. W czasie spotkań kulinarnych, wolontariusze i uchodźczynie, mają okazję do wspólnego przygotowywania posiłków, prezentacji narodowych potraw i rozmów w języku polskim. Program pomocy uchodźcom to także próba integracji środowiska całej dzielnicy, na terenie której leży ośrodek. Festyny i imprezy plenerowe organizowane wspólnie dla Polaków i Czeczenów, służą wzajemnemu poznaniu, budowaniu dobrosąsiedzkich relacji oraz przybliżaniu problemu uchodźstwa.

W ramach projektu Centrum Wolontariatu w Lublinie prowadzi innowacyjne działania:

* Blok językowy - obejmuje kursy i szkolenia w zakresie języka polskiego. Forma i treść zajęć dostosowane są do specyfiki sytuacji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
(np. podstawowe słownictwo z zakresu uchodźczego). W tym zakresie Blok Językowy, jest komplementarny w stosunku do Bloku Informacji o Polsce i wspiera jego skuteczność. Zajęcia uwzględniają potrzeby poszczególnych grup (w szczególności wiekowych).

* Blok Informacji o Polsce - nakierowany jest na przedstawienie osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, podstawowych informacji dotyczących rzeczywistości społecznej i prawnej kraju, a także zagadnień jego historii i kultury, w tym problematyki integracji europejskiej. Blok obywatelski dostarcza informacji, co do kwestii świadczeń socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, pomoc społeczna itp.) oraz dostępnych możliwości poszukiwania i podjęcia pracy zawodowej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Od lipca 2007 r., Centrum Wolontariatu w Lublinie, realizuje Działanie 3 ww. projektu. Jego celem jest upowszechnianie wypracowanych rezultatów. W ramach działań upowszechniających, organizowane są spotkania, konferencje i warsztaty, nie tylko w Polsce, ale i w krajach UE. Ich celem jest przede wszystkim prezentacja Modelu Edukacyjno-Integracyjnego, wypracowanego przez naszą organizację w partnerstwie m.in. z Ośrodkiem Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego.