Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działających przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku łączy swoje siły by pomagać uchodźcom w ramach programu „Pomocy Uchodźcom”.

W lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, każdego dnia dają nadzieję, pokazują czym jest polska solidarność i ludzka gościnność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiarują swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymują coś wyjątkowego – prawdziwą radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracują w grupach, co sprawia, że nabierają umiejętności pracy w zespole, uczą się współodpowiedzialności za siebie i innych, a w chwilach kryzysu są dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

2008-01-09 Uchodźcy na świecie — Uchodźcy na świecie

Problem uchodźstwa nierozerwalnie wiąże się z historią wojen. Funkcjonuje więc w historii świata od niepamiętnych czasów. Brak poczucia bezpieczeństwa w ojczystym kraju, prześladowania na tle religijnym, rasowym i kulturowym oraz fatalna sytuacja ekonomiczna, są czynnikami determinującymi przemieszczanie się ludności w wymiarze globalnym. To wszystko sprawia, że ludzie poszukują schronienia poza granicami swoich krajów.

Z raportu UNHCR - Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ - „Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries”, wynika, że na przełomie 2006/2007 r., aż 9 milionów ludzi na świecie, opuściło swoje ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeństwa, ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i wolności. W porównaniu z ostatnimi latami, liczba uchodźców znacznie zmalała. Dla porównania w 2003 r., wynosiła 20,5 mln osób. W 2006 r., złożono 303.400 wniosków o azyl i jest to o 10 proc. mniej niż w roku 2005. Większość osób szuka pomocy w krajach Unii Europejskiej - najwięcej we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech. Obecnie największa fala uchodźców przybywa z Iraku. Większość z nich, jako kraj docelowy wybiera Szwecję. Liczną grupę uchodźców stanowią przybysze z Chin, Rosji, byłej Serbii i Czarnogóry oraz Turcji. Ostatnia dekada XX w., obfitowała w wiele konfliktów na tle politycznym, i religijno-kulturowym, które nierzadko przybierały formę konfliktów zbrojnych. W wyniku wojny na Bałkanach w latach 90-tych, pojawiła się grupa tzw. zewnętrznych uchodźców (800 tys.), ale także rzesza tzw. uchodźców wewnętrznych (1,2 mln). Najliczniejsza grupa pochodziła z Bośni i Hercegowiny- prawie 400 tys. osób.
Dla omawianego okresu znamienny jest też fakt zaistnienia nowych niepodległych państw w wyniku rozpadu ZSRR. Zapoczątkowało to falę emigracji z byłych republik. „W okresie 1992-1998 fala uchodźców i tzw. przymusowych przesiedleńców z byłych republik ZSRR do Rosji osiągnęła wielkość 1107 tys. osób (średnio 184,5 tys. rocznie). Niemal 30% ich liczby pochodziło z Kazachstanu (319,9 tys. osób). Względnie wysoki był też udział przybyszów z Uzbekistanu (14,2% - 157 tys.) i Tadżykistanu (12,4% - 137,2 tys.) oraz Gruzji (8,2% - 90,5 tys.). Statystyki dowodzą systematycznego obniżania się fali uchodźców do Rosji, jakkolwiek w 1998 przybyło ich ok. 120 tys., gł. z Kazachstanu (69,1%) i Uzbekistanu (10,9%).”
Przede wszystkim za sprawą przytoczonych wyżej faktów - Jugosławia i Rosja - należą aktualnie w Europie do krajów, gdzie znalazła schronienie największa liczba uchodźców. Większość z nich, szuka schronienia w najbliższej bezpiecznej okolicy - wewnątrz granic własnego kraju lub w krajach sąsiednich. W ciągu ostatniego 10-lecia, miało miejsce wiele kryzysów „uchodźczogennych”, choćby w Palestynie, Afganistanie, Iraku, na Zakaukaziu i w Afryce.
Pomoc uchodźcom niesie wiele organizacji, z których najbardziej znana jest ONZ, która powołała urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców (UNHCR). Podejmowane przez niego inicjatywy zmierzają do trwałego rozwiązania problemów uchodźczych, poprzez repatriację do ojczyzny - jeśli jest to możliwe oraz integrację w pierwszym kraju udzielającym azylu lub przesiedlenie do kraju trzeciego. Ponadto stara się zapobiegać wysiedleniom w krajach, powodujących lub mogących w przyszłości powodować uchodźstwo. UNHCR zajmuje się także warunkami życia uchodźców, którzy wrócili do ojczyzny.

Źródła:
http://www.ke.1lo-brodnica.pl/UNHCR/index.html
http://www.refugee.pl/?mod=knowbase&path=1260