Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Konferencja "Inny - nie znaczy obcy"

1259936744_konferencja_08_wnuk.JPG
1259936334_konferencja_01_ernest.JPG
1259936503_konferencja_02_wcisel.JPG
1259936451_konferencja_02_sianni.JPG
1259936667_konferencja_06_Tor_i_Aretti.JPG
1259936713_konferencja_07_tor_mowi.JPG
1259936379_konferencja_02_praca_w_grupach.JPG
1259936526_konferencja_03_praca_w_grupach.JPG
1259936572_konferencja_04_rojek.JPG
1 |2