Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Nasi partnerzy lub darczyńcy

ZAPRASZAMY
wszystkich lubi±cych dobr± zabawę na imprezę ostatkow± organizowan± wspólnie przez klubokawiarnię Archiwum oraz wolontariuszy programu
Pomocy UchodĽcom działaj±cym przy Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Dochód z imprezy zostanie przekazany na zakup strojów dla dzieci
z zespołu kultury czeczeńskiej!

Zapraszamy w poniedziałek 23 lutego, od godziny 18.00 do Archiwum,   ul. Akademicka 4 (wej¶cie od ul. Radziszewskiego).

Do zobaczenia!

Zapraszamy serdecznie.