Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Premiera polsko-czeczeńskiej „Legendy o Złotej Kaczce”
2012-05-31

Pół roku przygotowań, pracy nad scenariuszem, nauki ról, poznawania aktorskiego rzemiosła, ale też dużo zabawy, u¶miechu, a co najważniejsze – możliwo¶ci wspólnego poznania się i zrobienia czego¶ wspólnie. W Dzień Dziecka najmłodsi uchodĽcy z O¶rodka dla Cudzoziemców i ich polscy rówie¶nicy ze SP nr 31 w Lublinie zobacz± efekt wspólnej pracy, jakim jest filmowa realizacja „Legendy o Złotej Kaczce”.

Stanowi ona zasadnicz± czę¶ć pakietu multimedialnego do nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich, który powstał w ramach jednego z realizowanych przez Centrum Wolontariatu
w Lublinie projektów na rzecz uchodĽców. Premiera odbędzie się w pi±tek 1 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie lubelskiego Oddziału Telewizji Polskiej przy ulicy Henryka Raabego 2 w Lublinie. Premierowy pokaz poł±czony będzie ze ¶więtowaniem Dnia Dziecka. Animacj± czasu zajm± się wolontariusze programu Pomocy UchodĽcom, na co dzień pracuj±cy z dziećmi i dorosłymi w o¶rodkach dla cudzoziemców na LubelszczyĽnie. Nie zabraknie również występu zdobywaj±cego coraz większ± popularno¶ć dziecięcego zespołu kultury czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii”.


Pakiet multimedialny do nauki języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich zawiera trzy wersje, w zależno¶ci od stopnia trudno¶ci: dla pocz±tkuj±cych, ¶redniozaawansowanych i zaawansowanych. W jego skład wchodz± filmowe scenki składaj±ce się w cał± „Legendę o Złotej Kaczce”. Pakiet multimedialny zawiera też konspekty do nauki języka polskiego przygotowane przez pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL. Opiekę realizatorsk± na planie oraz wsparcie merytoryczne zapewnili studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.


Sukces tego pakietu polega nie tylko na tym, że jest prawdopodobnie pierwszym takim w Polsce, ale to również fakt, że do jego realizacji udało się zaprosić różne ¶rodowiska do tej pory formalnie  niewspółpracuj±ce na rzecz uchodĽców – mówi dr Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu, a także pracownik naukowy KUL, autor projektu. Wolontariusze Centrum Wolontariatu, od lat pracuj±cy z uchodĽcami w lubelskim o¶rodku dla cudzoziemców, widzieli coraz większ± potrzebę stworzenia narzędzia do jeszcze skuteczniejszego uczenia języka polskiego małych uchodĽców. Stało się to możliwe dzięki współpracy z pracownikami Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie, którzy zapewnili wysoki poziom przygotowanych materiałów dydaktycznych. Filmowo cało¶ć zrealizowała ekipa lubelskiego O¶rodka Telewizji Polskiej wsparta przez studentów dziennikarstwa KUL – mówi Wciseł. Dało to bardzo ciekaw± mieszankę do¶wiadczenia z młodo¶ci±, a jeżeli dodać do tego jeszcze dziecięc± rado¶ć, to trzeba przyznać, że powstało co¶, co wykracza poza standardy zwykłej współpracy. Ale i tak najważniejszy jest aspekt integracyjny między polskimi a czeczeńskimi dziećmi. Mamy nadzieje, że będzie on tak trwały i skuteczny, jak sam pakiet multimedialny – dodaje Wciseł.


Premiera filmowa „Legendy o Złotej Kaczce” oraz prezentacja pakietu multimedialnego jest otwarta dla publiczno¶ci. Wstęp wolny.

Materiały wideo:
Materiały PDF:

Poziom podstawowy:

Poziom ¶rednio-zaawansowany:

Poziom zaawansowany:


Projekt „W krainie legend i multimediów. Edukacja kulturalna dzieci uchodĽców poł±czona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego” realizowany jest przez Centrum Wolontariatu w Lublinie w ramach programu Akademia Orange.

kontakt dla mediów:
dr Wojciech Wciseł, Centrum Wolontariatu w Lublinie
mob. +48 505 510 979
mail: wojciech.wcisel@gmail.com

Licencja Creative Commons Materiały z projektu "W krainie legend i multimediów. Edukacja kulturalna dzieci uchodĽców poł±czona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego" Nazwa organizacji Centrum Wolontariatu dostępne s± na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska